Oferta

Tłumaczenia zwykłe

Szeroki zakres tekstów niewymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Zamawiane i odbierane są drogą elektroniczną, jako że nie wymagają podpisu i pieczęci tłumacza. W ich zakres wchodzą zarówno proste teksty uzytkowe, jak i duże projekty takie jak tłumaczenie stron internetowych, katalogów, instrukcji obsługi itp.

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)

Dokumenty przetłumaczone zawierają formułę poświadczającą oraz opatrzone są pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Wymagane są przez urzędy, sądy i inne instytucje publiczne. Dotyczą m.in. dokumentów takich jak akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, dokumenty samochodowe, pełnomocnictwa, testamenty, pozwy, wyroki, umowy handlowe itp.

Tłumaczenia medyczne

Zajmujemy się kompleksowym tłumaczeniem dokumentacji medycznej (opisy badań diagnostycznych, wyniki badań laboratoryjnych, opinie, zaświadczenia, zwolnienia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego) publikacji naukowych i dokumentacji sprzętu medycznego (instrukcje obsługi, opisy urządzeń).

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia zaawansowanych tekstów wymagających stosowania specjalistycznej terminologii z danej dziedziny. Obejmują one przekład tekstów technicznych, prawnych i naukowych.